Wybory Członka Zarządu Grupy Azoty S.A.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku zakończyły się wybory Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. wybieranego przez pracowników.

Wybory zakończyły się sukcesem naszego członka związku kol. Zbigniewa Paprockiego, który otrzymał - 57,70% ważnych głosów.

Koledze Zbigniewowi gratulujemy i życzymy sukcesów w pracach Zarządu Grupy Azoty S.A.

 

Komisja Przedsiębiorstwa

NSZZ "S" w Grupie Azoty S.A.

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zamiadamiamy, że w dniu 30 marca 2021 roku w wieku 79 lat zmarł

ś.p.

mgr inż.

Stanisław Baran

długoletni pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

Dyrektor Centrum Elektrociepłowni, członek naszego związku.

W latach 1992 - 1998 członek Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ "S" w Zakładach Azotowych S.A.,

delegat na WZD Regionu Małopolskiego i Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Msza żałobna zostanie odprawiona w sobotę 10 kwietnia o godz. 13.00 w kościele p.w. Św. Mikołaja w Liszkach

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny.

Pozostanie w naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju.

Komisja Przedsiębiorstwa

NSZZ "Solidarność" w Grupie Azoty S.A.

 

 

Zbigniew PAPROCKI Kandydat NSZZ "Solidarność" w Grupie Azoty S.A. na Członka Zarządu.

W dniach 22.03.2021 do 12.04.2021 zostaną przeprowadzone wybory Członka Zarządu XII kadencji z wyboru pracowników. Przedstawiamy naszego kandydata Zbigniewa Paprockiego, popieranego również przez Związek Zawodowy "KONTRA"
 
 
Zwracamy się z prośbą o udział w wyborach i oddanie głosu na naszego kandydata.
 

WYBORY CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY AZOTY S.A. WYBIERANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w związku z dobiegającą końca XI kadencją podjęła na posiedzeniu w dniu 23 lutego uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów kandydata na Członka Zarządu XII kadencji wybieranego przez pracowników. Rada Nadzorcza przyjęła regulamin wyborów oraz powołała Główną Komisję Wyborczą której przewodniczącym został Janusz Słowik.

Główna Komisja Wyborcza po ukonstytuowaniu się  na pierwszym swoim posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021r. ustaliła listę okręgów wyborczych i przyjęła kalendarz wyborczy:

- zgłaszanie kandydatów na członka Zarządu, oraz członków OKW do dnia 10 marca 2021r. do godz.10.00

- kampania wyborcza od dnia 10 marca godz.15.00 do dnia 21 marca 2021r. godz.24.00

- wybory w dniach 22 marca do dnia 12 kwietnia do godz.9.00 

- ogłoszenie wyników wyborów 13 kwietnia 2021r.

tsz

Zmarł Adam Bednarz

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela

Śp.

Adama Bednarza

zasłużonego pracownika Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach

Dyrektora d/s pracowniczych

wieloletniego członka Prezydium i Komisji Przedsiębiorstwa ,

zastępcę przewodniczącego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach

wieloletniego Społecznego Inspektora Pracy,

aktywnego działacza związkowego, przyjaciela, życzliwego i dobrego człowieka.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 07 stycznia 2021 roku o godz. 12.00 na cmentarzu Komunalnym w Tarnowie - Mościcach.

 

Komisja Przedsiębiorstwa

NSZZ "S" w Grupie Azoty S.A.

Zmarła Władysława Szmid

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

Śp.

Władysławę Szmid

członka pierwszej Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach

delegata na WZD Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"

działaczkę Komitetów Obywatelskich

Pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

KP NSZZ "Solidarność" w Grupie Azoty S.A.

 

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w dniu 23.12.2020 roku o godz.14.00 w Kościele pw. NMKP w Tarnowie - Mościcach,

po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na Cmentarz Komunalny w Mościcach.

Czytaj więcej...

Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego.

Tarnowska „Solidarność” zaprasza na mszę św. w intencji ofiar stanu wojennego, która zostanie odprawiona w Kościele bł. Karoliny Kózka w dniu 13 grudnia o godz.16.00 pod przewodnictwem Diecezjalnego Duszpasterza Ludzi Pracy ks. prałata Stanisława Dutki.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią w kościele w trakcie mszy św. będzie mogło uczestniczyć 180 osób.

 

Zarząd Regionu Małopolskiej "Solidarności"

 • Walczymy o niemedycznych pracowników służby zdrowia

  14 kwietnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia na temat sytuacji pracowników niemedycznych w czasie pandemii. Oczywiście głównym przesłaniem była kwestia do dziś nie uregulowana tzw. dodatek covidowy. Wszyscy posłowie zabierający głos w dyskusji, ponad podziałami politycznymi, zgodzili się, iż takie decyzje ministra zdrowia są wysoce niesprawiedliwe. Solidarność wciąż walczy o niemedycznych pracowników służby zdrowia.

  czytaj dalej

 • Nowy Sącz – skuteczne protesty „Solidarności” MPK

  Jak informowaliśmy w marcu br. Rada Miasta Nowego Sącza głosami Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość - „Wybieram Nowy Sącz” podczas przyjmowania Uchwały budżetowej na rok 2021 zmniejszyła dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego o 4,1 mln zł. Pieniądze te należały się Spółce MPK za wprowadzone ulgi na przejazdy autobusowe dla mieszkańców Nowego Sącza. Rodziło to realne zagrożenie nie tylko wstrzymania inwestycji, ale również zamrożenia płac pracownikom oraz zwolnienia kierowców, a tym samym ograniczenia ilości linii autobusowych.

  czytaj dalej

 • „Solidarność” okiem dzieci i młodzieży

  Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność” zapraszają do udziału w kreatywnych konkursach przygotowanych w ramach piątej edycji projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”.Uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w placówkach szkolnych do 20 kwietnia 2021 r.

  czytaj dalej

NSZZ Solidarność - NSZZ Solidarność - Kraj

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największy w Polsce związek zawodowy. Razem z nami możesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz. Przyłącz się do nas!
 • Sąd Najwyższy o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków pracowniczych

  Najbardziej dotkliwym sposobem zakończenia stosunku pracy jest skorzystanie z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdyż wówczas skutek w postaci utraty pracy następuje natychmiast. Co więcej, szczególne znaczenie ma pod tym względem podjęcie takiego działania z winy pracownika, na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, kiedy to zwolnienie jest karą za szczególnie naganne zachowanie się

  ...
 • Gwarancje zatrudnienia w kopalniach będą zapisane w ustawie!

  Gwarancje zatrudnienia w kopalniach do emerytury będą zapisane w nowej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, łącznie z całym systemem osłon socjalnych – poinformował po wtorkowych rozmowach ze stroną rządową na temat umowy społecznej dla górnictwa szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

  Sposób zapisania gwarancji zatrudnienia do emerytury dla górników

  ...
 • Zasiłek opiekuńczy na czas pandemii

  W audycji „Głos Pracownika” mówiono o świadczeniach na dziecko w związku z obostrzeniami covidowymi. Kto może się o nie ubiegać, a komu one nie przysługują? Wyjaśniała to Anna Lewandowska z kancelarii prawnej Natalii Zielmachowicz.

  – Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany rodzicom dzieci do lat ośmiu. Jego warunkiem jest to, by rodzice sprawowali osobistą opiekę nad dzieckiem,

  ...