Nagroda motywacyjna za III kw. uruchomiona

Zarząd spółki na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021 roku podjął uchwałę o uruchomieniu nagrody motywacyjnej za III kw. 

Z nagrody zostali wyłączeni  pracownicy zatrudnieni w Jednostce Biznesowej Katalizatory i Jednostce Biznesowej Nawozy objęci indywidualnymi kartami zadań.

Negocjacje płacowe w spółkach w grupie kapitałowej na finiszu

W tym miesiącu w spółkach grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A. tj. Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o., Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o., Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o., oraz Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. zostały podpisane porozumienia płacowe na 2021 i 2022 rok. Zgodnie z treścią porozumień w miesiącu grudniu br. zostanie wypłacona jednorazowa nagroda obejmująca wszystkich pracowników w/w spółek , oraz podwyżka płacy zasadniczej od dnia 01 stycznia 2022 roku. 

Wyrazy najgłębszego współczucia

Naszemu koledze

Rafałowi Bednarczykowi

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci ojca

składają koledzy i koleżanki z Solidarności

Spór zbiorowy w ELZAT Sp. z o.o. zakończony

W dniu wczorajszym Wspólna Reprezentacja Związkowa i Zarząd spółki ELZAT Sp. z o. o. podpisali protokół uzgodnień kończący spór zbiorowy trwający od dnia 01 czerwca 2020roku.

Zgodnie z protokołem uzgodnień z dniem 01. listopada 2021 roku. uruchomione zostaną podwyżki płacy zasadniczej obejmujące wszystkich pracowników spółki.

T.Sz. 

Janusz Podsiadło członkiem Rady Nadzorczej w Grupie Azoty S.A.

W dniu 08 września zakończona została druga tura wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej w Grupie Azoty S.A.                          W wyniku przeprowadzonych wyborów na członka Rady Nadzorczej wybrany został przedstawiciel Naszego Związku JANUSZ PODSIADŁO.

Koledze Januszowi gratulujemy a wszystkim którzy zaufali naszemu kandydatowi bardzo dziękujemy za udział i oddanie głosu.

                                                                                                          Przewodniczący