Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

Śp.

Władysławę Szmid

członka pierwszej Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach

delegata na WZD Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"

działaczkę Komitetów Obywatelskich

Pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

KP NSZZ "Solidarność" w Grupie Azoty S.A.

 

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w dniu 23.12.2020 roku o godz.14.00 w Kościele pw. NMKP w Tarnowie - Mościcach,

po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na Cmentarz Komunalny w Mościcach.

 

Władysława Szmid urodziła się 23 grudnia 1929 roku w Stryju na Kresach. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Chemii rozpoczyna pracę w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach w laboratorium Zakładu Badawczego. W latach osiemdziesiątych angażuje się w tworzenie i działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego " Solidarność", gdzie 17.01.1981 roku zostaje wybrana na członka Komisji Przedsiębiorstwa i Delegata na WZD Regionu Małopolskiego. W czasie stanu wojennego organizuje i zajmuje się kolportowaniem wydawnictw i prasy tzw. drugiego obiegu ( dostarczanych przez Jej synów) do podziemnych struktur "Solidarności" w największych zakładach Tarnowa. Angażuje się również w działalność tworzących się Komitetów Obywatelskich. Za swoją działalność  na rzecz NSZZ "Solidarność" zostaje uhonorowana medalem 35 - lecia Małopolskiej Solidarności.