W dniu wczorajszym zakończyła się pierwsza tura wyborów uzupełniających członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Duży sukces odniósł przedstawiciel naszego Związku kol. JANUSZ PODSIADŁO, który uzyskał zdecydowanie najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów i uzyskał 1091 głosów.

Koledze Januszowi Podsiadle gratulujemy wspaniałego wyniku, a wszystkim którzy zaufali naszemu kandydatowi bardzo dziękujemy za oddanie głosu i prosimy o ponowne głosowanie w drugiej turze.

TSz

Zarząd Regionu Małopolskiej "Solidarności"

 • XXX-lecie Krajowej Sekcji Pracowników Administracji

  26 listopada w Poroninie odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji XXX lecia Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej. Spotkanie było okazją do przypomnienia historii Związku w strukturach urzędniczych, prób dzielenia i na powrót łączenia pracowników państwowych i samorządowych, ale przede wszystkim okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy kosztem swego czasu prywatnego i kosztem rodzin, pracowali przy budowie struktur Sekcji.

  czytaj dalej

 • Dzień Kolejarza, św. Katarzyna i karczma piwna w przyszłości
  24 listopada środowisko krakowskich kolejarzy obchodziło uroczyście Dzień Kolejarza i święto ich patronki św. Katarzyny połączone z obchodami 40. lecia powstania Małopolskiej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. odprawionej przez duszpasterza krakowskich kolejarzy, ks. prałata Grzegorza Szewczyka w kościele pod wezwaniem św. Floriana, który dziękując za gremialne przybycie do świątyni zwrócił uwagę na codzienny trud kolejarzy i starania o dobro bliźnich, którymi w tym wypadku są pasażerowie. 

  czytaj dalej

 • Adam Lach w biurach terenowych w Myślenicach i w Nowym Targu

  26 listopada Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regionu odwiedził biura terenowe Związku w Myślenicach i w Nowym Targu. Zgodnie z obietnicą złożoną po wyborze na to stanowisko, Przewodniczący interesował się przede wszystkim problemami działaczy terenowych, warunkami lokalowymi, drożnością kanałów informacyjnych między biurem terenowym a komisjami zakładowymi, możliwościami mobilizacji członków do akcji związkowych, takich, jak niedawne zbieranie podpisów pod społecznym projektem ustawy o emeryturach stazowych, czy akcji solidarnościowych wobec pobliskich struktur NSZZ. Szczególną uwagę zwracał na działania podejmowane w związku ze zbliżającymi się obchodami 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz perspektywy spotkań opłatkowych w kontekście obostrzeń epidemiologicznych.

  A.Z.

  czytaj dalej

NSZZ Solidarność - NSZZ Solidarność - Kraj

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największy w Polsce związek zawodowy. Razem z nami możesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz. Przyłącz się do nas!
 • Obchody 51. rocznicy Grudnia '70 oraz hołd ofiarom stanu wojennego

  Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” informuje, że w wyniku dotychczasowych działań i formalnych ustaleń w sprawie przygotowań do obchodów 51. rocznicy Grudnia’70 oraz złożenia hołdu ofiarom wprowadzonego przed 40-u laty stanu wojennego, ramowy porządek uroczystości w Trójmieście przedstawia się następująco:

  16 grudnia (czwartek – organizator: Zarząd

  ...
 • Świadczenia dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia

  W związku ze zbliżającymi się świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia, które mogą przybierać formę rzeczową lub pieniężną. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i w zależności od źródła dofinansowania opodatkowane bądź nie.

  1. Świadczenia finansowane ze środków obrotowych

  ...
 • Naruszenia praw pracowniczych. Największy problem? Zrzeszanie się i zakładanie związków zawodowych!

  CBOS opublikował komunikat na temat naruszenia praw pracowniczych. W sondażu zrealizowanym w październiku pracownia pytała zarówno o naruszenia praw pracowniczych, jak i pracę w tzw. szarej strefie.

  Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, aż 40% pracowników twierdzi, że w ich miejscach pracy nie ma swobody zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania.

  ...