W dniu wczorajszym Wspólna Reprezentacja Związkowa i Zarząd spółki ELZAT Sp. z o. o. podpisali protokół uzgodnień kończący spór zbiorowy trwający od dnia 01 czerwca 2020roku.

Zgodnie z protokołem uzgodnień z dniem 01. listopada 2021 roku. uruchomione zostaną podwyżki płacy zasadniczej obejmujące wszystkich pracowników spółki.

T.Sz. 

Zarząd Regionu Małopolskiej "Solidarności"

 • XXX-lecie Krajowej Sekcji Pracowników Administracji

  26 listopada w Poroninie odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji XXX lecia Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej. Spotkanie było okazją do przypomnienia historii Związku w strukturach urzędniczych, prób dzielenia i na powrót łączenia pracowników państwowych i samorządowych, ale przede wszystkim okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy kosztem swego czasu prywatnego i kosztem rodzin, pracowali przy budowie struktur Sekcji.

  czytaj dalej

 • Dzień Kolejarza, św. Katarzyna i karczma piwna w przyszłości
  24 listopada środowisko krakowskich kolejarzy obchodziło uroczyście Dzień Kolejarza i święto ich patronki św. Katarzyny połączone z obchodami 40. lecia powstania Małopolskiej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. odprawionej przez duszpasterza krakowskich kolejarzy, ks. prałata Grzegorza Szewczyka w kościele pod wezwaniem św. Floriana, który dziękując za gremialne przybycie do świątyni zwrócił uwagę na codzienny trud kolejarzy i starania o dobro bliźnich, którymi w tym wypadku są pasażerowie. 

  czytaj dalej

 • Adam Lach w biurach terenowych w Myślenicach i w Nowym Targu

  26 listopada Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regionu odwiedził biura terenowe Związku w Myślenicach i w Nowym Targu. Zgodnie z obietnicą złożoną po wyborze na to stanowisko, Przewodniczący interesował się przede wszystkim problemami działaczy terenowych, warunkami lokalowymi, drożnością kanałów informacyjnych między biurem terenowym a komisjami zakładowymi, możliwościami mobilizacji członków do akcji związkowych, takich, jak niedawne zbieranie podpisów pod społecznym projektem ustawy o emeryturach stazowych, czy akcji solidarnościowych wobec pobliskich struktur NSZZ. Szczególną uwagę zwracał na działania podejmowane w związku ze zbliżającymi się obchodami 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz perspektywy spotkań opłatkowych w kontekście obostrzeń epidemiologicznych.

  A.Z.

  czytaj dalej

NSZZ Solidarność - NSZZ Solidarność - Kraj

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największy w Polsce związek zawodowy. Razem z nami możesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz. Przyłącz się do nas!
 • Obchody 51. rocznicy Grudnia '70 oraz hołd ofiarom stanu wojennego

  Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” informuje, że w wyniku dotychczasowych działań i formalnych ustaleń w sprawie przygotowań do obchodów 51. rocznicy Grudnia’70 oraz złożenia hołdu ofiarom wprowadzonego przed 40-u laty stanu wojennego, ramowy porządek uroczystości w Trójmieście przedstawia się następująco:

  16 grudnia (czwartek – organizator: Zarząd

  ...
 • Świadczenia dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia

  W związku ze zbliżającymi się świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia, które mogą przybierać formę rzeczową lub pieniężną. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i w zależności od źródła dofinansowania opodatkowane bądź nie.

  1. Świadczenia finansowane ze środków obrotowych

  ...
 • Naruszenia praw pracowniczych. Największy problem? Zrzeszanie się i zakładanie związków zawodowych!

  CBOS opublikował komunikat na temat naruszenia praw pracowniczych. W sondażu zrealizowanym w październiku pracownia pytała zarówno o naruszenia praw pracowniczych, jak i pracę w tzw. szarej strefie.

  Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, aż 40% pracowników twierdzi, że w ich miejscach pracy nie ma swobody zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania.

  ...