W dniach 27 listopad – 8 grudnia zostanie przeprowadzona II tura wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A.

Dziękujemy za poparcie naszych kandydatów w I turze i zwracamy się
z prośbą o poparcie i oddanie głosu w II turze na Roberta Kapkę oraz Janusza Podsiadło.

W okresie spodziewanych zmian w organach spółki oraz wielu wyzwań i ryzyk wskazanym jest zachowanie ciągłości kompetencji, wiedzy i doświadczenia w radzie nadzorczej. Głosowanie na naszych doświadczonych kandydatów to umożliwi.

Swoją pracą zawodową udowodnili, że będą profesjonalnie reprezentować pracowników oraz bronić interesu naszej  firmy w Radzie Nadzorczej.

Zagłosuj na doświadczenie, profesjonalizm!