W dniach 7-8 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, podczas którego przyjęto poniższe stanowisko w sprawie przemysłu chemicznego.