W dniu 25 stycznia 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. Zostało ono zwołane w związku z odejściem na emeryturę i złożeniem rezygnacji z funkcji przewodniczącego przez Tadeusza Szumlańskiego. WZD wybrało nowego przewodniczącego, którym został Artur Jasiński.

W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Przedsiębiorstwa, na którym min. uzupełniono skład Prezydium o nowego zastępcę przewodniczącego, którym został Paweł Gawron.

Byłemu przewodniczącemu życzymy zasłużonego odpoczynku jak i realizacji zaplanowanych celów, a nowo wybranym władzom  wytrwałości i sukcesów w działalności związkowej.