Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na stanowisko Sekretariatu Przemysłu Chemicznego w sprawie trudnej sytuacji w polskim przemyśle chemicznym.

Niestety odpowiedź jest ogólnikowa, nie odnosząca się do naszych postulatów co nie napawa optymizmem. Niezbędny jest plan wsparcia przemysłu chemicznego a co za tym idzie, obrony wielu tysięcy miejsc pracy!

Temu też będzie poświęcone min. najbliższe spotkanie  przedstawicieli największych spółek Grupy Azoty zrzeszonych w ramach Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.