Otrzymaliśmy od pracodawcy informuje, że w najbliższym czasie zostanie wypłacone dla wszystkich uprawnionych pracowników świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w formie pomocy przed Świętami Wielkanocnymi.

 

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Pracodawcą i Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, wysokość pomocy finansowej wynosić będzie od 600 zł do 800 zł, w zależności od progu dochodowego w jakim znajduje się pracownik.

 

Informujemy równocześnie, że wraz z pomocą przedświąteczną, uprawnionym pracownikom zostaną wypłacone świadczenia z tytułu dofinansowania do wypoczynku oraz sportu i rekreacji, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

 

 

Z uwagi na kwestie techniczne i organizacyjne, świadczenie zostanie wypłacone osobnym przelewem, w terminie najpóźniej do 15 marca.