Komisja przedsiębiorstwa na posiedzeniu w dniu 14 marca 2024 roku podjęła uchwałę zwiększającą kwoty zasiłków statutowych.

W WYNIKU PODJĘTEJ UCHWAŁY WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW STATUTOWYCH OD DNIA 15 MARCA 2024 r. WYNOSI:

 

ZGON CZŁONKA ZWIĄZKU                                           2000,00

ZGON WSPÓŁMAŁŻONKA                                            1500,00

ZGON CZŁONKA RODZINY(Rodzic/Teść)                      700,00

ZGON DZIECKA                                                               1300,00 zł        

URODZENIE/ADOPCJA DZIECKA                                 1400,00

ZGON CZŁONKA ZWIĄZKU /KEiR/                              1000,00 zł

ZGON WSPÓŁMAŁŻONKA /KEiR/                                 500,00 zł       

ODEJSCIE NA EMERYTURĘ/RENTĘ/ ŚWIADCZENIE   500,00

ODWIEDZENIE CHOREGO CZŁONKA ZWIĄZKU            50,00