W ostatnim czasie zostaliśmy zaproszeni przez pracodawcę  na negocjacje w sprawie zawieszenia części postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Na spotkaniu po wysłuchaniu argumentacji Pana Prezesa przedstawiliśmy naszą dezaprobatę i sprzeciw w szukaniu oszczędności w kieszeniach pracowników, co naszym zdaniem przyniesie odmienny skutek od zamierzonego.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja naszej Spółki i Grupy Kapitałowej jest bardzo trudna, ale jakiekolwiek działania naszym zdaniem powinny być poprzedzone dogłębną analizą co może dać pozytywny a nie pozorowany efekt.

W związku z tym dzień po spotkaniu wystosowaliśmy pismo do Pracodawcy, w którym powtórzyliśmy prośbę o przesłanie danych, które są niezbędne abyśmy mogli prowadzić merytoryczną dyskusję na temat działań naprawczych. Pismo w załączeniu. Ustalono, że następne spotkania odbędzie się za ok 3 tygodnie.

Uważamy, że oszczędności należy szukać w innych miejscach. Rozumiemy, że sytuacja Spółki jest trudna ale obarczanie odpowiedzialnością za taką sytuację pracowników spółki jest niedopuszczalne.

Nie zgadzamy się na to, żeby pracownicy tracili uzgodnione w ZUZP dodatki do pensji, które są istotnym składnikiem zarobków. Zwracamy uwagę na to, że jeśli Zarząd Spółki będzie naciskał na to aby zawiesić poszczególne dodatki, może to spowodować lawinę odejść z pracy wykwalifikowanych pracowników, gdyż już teraz coraz częściej widzimy przypadki rozwiazywania umów o pracę z inicjatywy pracowników. Powodem tych działań jest niska płaca i brak perspektyw na jej polepszenie. Odebranie kolejnych składników wynagrodzenia, przy braku podwyżek płacy zasadniczej, pogorszy sytuację i sprowokuje pracowników do tego, aby szukać pracy za godziwe pieniądze. Następstwem tych działań będzie obniżenie bezpieczeństwa pracy, a zdrowie i życie pracowników jest najważniejsze, dlatego należy zadbać o to aby utrzymywać wymaganą obsadę na instalacjach produkcyjnych. Pracownicy wykonują swoje obowiązki sumiennie i należy im się za tą pracę godziwe wynagrodzenie.

W naszym przekonaniu Zarząd Spółki musi zacząć dążyć do zwiększania wynagrodzeń pracowników a nie dalszemu degradowaniu wynagrodzeń. W przeciwnym razie skutki tych działań będą katastroficzne dla spółki!

Wymagamy od Zarządu Spółki działań naprawczych ale nie kosztem pracowników, wiemy że restrukturyzacja i programy naprawcze to procesy ciągłe, ale one nie wystarczą aby firma mogła wyjść z kryzysu. Firma musi produkować i sprzedawać swoje produkty za godziwe stawki, tyko tak możemy wyjść z obecnego kryzysu.

Uważamy, że Zarząd Spółki powinien mocniej naciskać na decydentów unijnych, poprzez polskich polityków na czele z Premierem naszego kraju, w celu szybkiego ograniczenia napływu nawozów i tworzyw sztucznych z Rosji i Azji. Tylko tak nasze produkty mogą stać się konkurencyjne i tylko poprzez takie działanie możemy powoli wychodzić z kryzysu, w którym obecnie się znajdujemy.

Powyższe stanowisko wysłaliśmy również do wiadomości:

 

- Wszyscy Członkowie Zarządu GA S.A.

- Parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej

- Przewodniczący KK NSZZ Solidarność

- Przewodniczący Sekretariatu SPCH NSZZ Solidarność

- Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Małopolska