Zmarł Grzegorz Podlasiewicz

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela

Śp

Grzegorza Podlasiewicza

Adwokata, Radcę prawnego i Sędziego

Więźnia politycznego okresu PRL

Wieloletniego współpracownika NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych W Tarnowie

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 05 grudnia o godz. 12.00 w Kościele Błogosławionej Karoliny Kózka w Tarnowie,

po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz komunalny przy ulicy Krzyskiej.

 

Śp. Grzegorz Podlasiewicz był Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu aplikacji, zdał egzamin sędziowski, po ukończeniu kolejnej aplikacji zdał egzamin radcowski, następnie został wpisany na listę Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Działalność antykomunistyczną i patriotyczną rozpoczął będąc uczniem IV klasy Technikum Chemicznego w Tarnowie aktywnie wyrażając sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Na tablicach i budynkach malował znaki Polski Walczącej, kolportował i rozkjejał ulotki o treści patriotycznej. Za swoją antykomunistyczną działalność, w styczniu 1982 roku został aresztowany. Podczas przesłuchań był wielokrotnie w sposób brutalny bity, zastraszany i poniżany. Po aresztowaniu przetrzymywany był w Zakładach karnych w Tarnowie , oraz Krakowie w areszcie przy ulicy Montelupich. Po wydaniu wyroku jednego roku pozbawienia wolności przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego, osadzony został w więzieniu w Raciborzu , a następnie w Strzelcach Opolskich. W sierpniu 1982 roku został zwolniony. Po złożeniu rewizji przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego na korzyść skazanego, wyrokiem Sądu Najwyższego 16 listopada 1993 roku wyroki obu sądów skazujących Grzegorza Podlasiewicza zostały zmienione i został on uniewinniony. W latach 1993 - 2000 Grzegorz Podlasiewicz rozpoczął współpracę z Komisją Przedsiębiorstwa NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach jako Radca Prawny. Swoim profesjonalizmem, olbrzymią wiedzą prawniczą pomagał członkom związku często reprezentując ich przed Sądami Pracy. W 1998 roku jako pełnomocnik "Solidarności" w Zakładach Azotowych reprezentował - skutecznie Związek przed Społeczną Komisją Rewindykacyjną w Warszawie w sprawie zagarniętego majątku przez OPZZ w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Komisja Przedsiębiorstwa NSZZ "Solidarność"

w Grupie Azoty S.A.

Czytaj więcej...

Zmarł Antoni Barwacz

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela

Ś.P.

ANTONIEGO BARWACZA

zasłużonego pracownika Zakładów Azotowych w Tarnowie, oraz Biprozat Sp. z o.o. członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Zakładów Azotowych

w Tarnowie - Mościcach S.A., członka i wielkiego przyjaciela SOLIDARNOŚCI, działacza społecznego.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Komisja Przedsiębiorstwa NSZZ "Solidarność"

w Grupie Azoty S.A.

Matka Boża Robotników w Diecezji Tarnowskiej.

Zgodnie z tradycją Pielgrzymek Ludzi Pracy w tym roku Region Małopolski NSZZ "Solidarność" przejął Obraz Matki Bożej Robotników "Solidarności" od kolegów z Regionu Rzeszowskiego i Regionu Ziemi Przemyskiej jednocześnie przyjmując organizację XXXIX pielgrzymki w 2021 roku. Pierwszym miastem naszego regionu, który odwiedza Matka Boża jest Tarnów.

W dniu 30 września o godz.17.00 nastąpi przewiezienie Obrazu Matki Bożej Robotników "Solidarności" i Pielgrzymek Ludzi Pracy z kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach do kościoła pw. bł. Karoliny Kózka , gdzie w asyście pocztów sztandarowych zostanie wprowadzony do kościoła. O godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta msza św. i nowenna.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków związku, sympatyków, ludzi pracy i wszystkich wiernych do wzięcia udziału w tej uroczystości.

tsz

XXXVIII Pielgrzymka Ludzi Pracy

W dniach 19 - 20 września tradycyjnie jak co roku od 1983 roku, kiedy bł. ks. Jerzy Popiełuszko przybył z pracownikami Huty "Warszawa"  na Jasną Górę odbyła się Pielgrzymka Ludzi Pracy przypadająca w 40 - tą rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Organizatorami tegorocznej pielgrzymki byli koledzy z Regionu Rzeszowskiego i Ziemi Przemyskiej. Głównym wydarzeniem drugiego dnia Pielgrzymki była uroczysta Msza Św. ze Szczytu Jasnogórskiego, której przewodniczył bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski. Homilię wygłosił abp Adam Szal, metropolita przemyski.

Jak co roku, przybyła rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki patrona "Solidarności. W tegorocznej Pielgrzymce uczestniczyli także posłowie Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka, Jan Mosiński, Janusz Śniadek, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wraz z wiceministrem Stanisławem Szwedem, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński, delegacje Oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy  z zastępcą GIP Bogdanem Drzastwą, przewodnicząca zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym Anna Rakocz. Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentowała Pani minister Anna Surówka - Pasek, która odczytała list od Pana Prezydenta skierowany do uczestników Pielgrzymki.

Mszę Św. poprzedziło wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy. Przewodniczący mówił m.in. "Dziś "Solidarność", my ludzie pracy, my katolicy, musimy bronić krzyża poprzez modlitwę, ale także poprzez dawanie świadectwa. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj u Jasnogórskiej Pani, aby modlić się w intencji ludzi pracy, aby modlić się o bezpieczną pracę, co szczególnie wybrzmiewa teraz, w tej trudnej sytuacji pandemii koronawirusa, aby w zakładach pracy nie było problemów z tą pandemią - z tą zarazą - jak to wszyscy o niej mówimy. Ale dzisiaj cieszymy się tą kolejną Pielgrzymką, tą piękną pogodą, toże możemy się wspólnie spotkać i modlić i to, że mamy ten wspaniały jubileusz 40 - lecia". Przewodniczący KK zganił partyjne spory, zapowiedział walkę o górnictwo i energetykę węglową, oraz miejsca pracy w administracji publicznej. Podziękował kościołowi za wsparcie w trudnym czasie zmagań o wolność Polski i tworzenie związku - mówił " To jest podziękowanie polskiemu Kościołowi za to, że w 80 roku otrzymywaliśmy schronienie, dzisiaj Kościół potrzebuje tej solidarności i my musimy być jako związek zawodowy z nim i jesteśmy. Musimy być tą wielką solidarnością i bronić krzyża poprzez modlitwę, poprzez dawanie świadectwa." Odniósł się też do aktualnej sytuacji na Białorusi. To NSZZ "Soldarność" mus okazać jedność i solidarność z Białorusią zapewniając o wsparciu tych, którzy dziś upominają się o godność i wolność.

Na zakończenie Mszy Św. Przewodniczący Regionu Rzeszowskiego Roman Jakim i Przewodniczący Regionu "Ziemia Przemyska" Szymon Wawrzyszko - organizatorzy tegorocznej Pielgrzymki przekazali Replikę Krzyża Nowohuckiego, oraz obraz Matki Bożej Robotników Solidarności w ręce Przewodniczącego Regionu Małopolskiego Wojciecha Grzeszka. Obraz i replikę Krzyża Nowohuckiego  uczestnicy pielgrzymki tarnowskiej solidarności z Grupy Azoty S.A. , Służby Zdrowia, Tarnowskiej Odzieży, Kół Emeryckich przewieźli do Tarnowa gdzie w asyście ks. seniora Wojciecha Janczury uroczyście wprowadzili  do Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach.

t.sz.

40 Rocznica powstania związku w Zakładach Azotowych w Tarnowie.

W dniu 17 września 2020 roku w "Modrzewiowym Dworze" w Tarnowie - Mościcach odbyło się uroczyste Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Grupie Azoty S.A. z okazji jubileuszu 40 rocznicy jego powstania.  Walne Zebranie poprzedziła uroczysta msza święta koncelebrowana przez J.E. ks. Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, któremu towarzyszyli proboszcz mościckiej parafii ks. prałat Jacek Nowak i diecezjalny duszpasterz świata pracy proboszcz parafii pw. bł. Karoliny Kózka Stanisław Dutka. Proboszcz mościckiej parafii przywitał ludzi solidarności przytaczając słowa św. Jana Pawła II z 2003 roku - " Solidarność nie może zaniedbać troski o historię, tak bliską, a równocześnie już odległą. To jest dziedzictwo, do którego stale trzeba wracać, aby wolność nie przeradzała się w samowolę, ale miała kształt wspólnej odpowiedzialności za losy Polski i każdego jej obywatela". Biskup Tarnowski J.E. Andrzej Jeż w swojej homilii powiedział między innymi że " ... Solidarność nie jest ideą umarłą, lecz zadaniem do dalszego realizowania - podkreślał. Nie skończyła się wizja solidarności w chwili odzyskania wolności, bo nie ma wolności bez sprawiedliwości, bez wolności - dodał, tłumacząc, że choć Polska i Europa się  zmieniły w ostatnich 40 latach, to jednak można dostrzec wiele wspólnego w rodzących się dziś na nowo ideologiach, zagrażających ludzkiej godności i wolności. Na zakończenie Eucharystii przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Grupie Azoty S.A. Tadeusz Szumlański dokonał aktu oddania związku Najświętszej Marii Pannie Królowej Polski patronce mościckiego kościoła - " Dziękujemy, że nie załamała się nasza nadzieja, że nie przestaliśmy być ludźmi sumienia i że nie wygasły w nas pragnienia lepszego jutra. Dziękujemy, że wciąż jesteśmy wierni krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, wierze naszych ojców i bogactwu naszej tradycji i kultury - mówił. Po zakończeniu uroczystej mszy św. zebrani udali się przed budynek Dyrekcji Grupy Azoty S.A. gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Aktu odsłonięcia dokonali założyciele NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych Andrzej Sikora, Józef Boryczko, Stefan Sakłak i obecny przewodniczący Związku Tadeusz Szumlański. Tą pamiątkową tablicę upamiętniającą powołanie grupy inicjatywnej i powołanie Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w dniu 17 września 1980 roku poświęcił J.E. ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Tadeusz Szumlański, który powiedział ..." Nikt chyba 17 września 1980 roku nie zdawał sobie sprawy tak wyraźnie, co to za data. Ruch Solidarnościowy walczący o wolność zrodził się w tarnowskich zakładach dokładnie po 41 latach od napaści sowieckiej na Polskę i pod której wpływem pozostała przez ponad 50 lat". Następnie głos zabrał prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. dr. Wojciech Wardacki, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę solidarności jaką miała i ciągle ma w funkcjonowanie Grupy Azoty. Odniósł się też do osobistych przeżyć związanych z rodzącą się solidarnością w 1980 roku na wybrzeżu. Dalszy ciąg uroczystości odbył się w "Modrzewiowym Dworze" , gdzie delegaci i zaproszeni goście: prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. dr Wojciech Wardacki, wiceprezes Witold Szczypiński, wiceprezes dr Grzegorz Kądzielawski, były wiceprezes Józef Rojek, członek zarządu Artur Kopeć, Pani Dyrektor Aleksandra Szymczyk, Pani Dyrektor Agnieszka Sorbicka - Krasińkiewicz, członkowie Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Zbigniew Paprocki, Robert Kapka, przedstawiciel posła na sejm Wiesława Krajewskiego Marian Iwaniec, dyrektor biura Pana senatora Kazimierza Wiatra Pan Krzysztof Hejman , którzy odczytali okolicznościowe listy gratulacyjne, i liczna delegacja władz związku z zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem, przewodniczącym KSPCH Mirosławem Miarą, przewodniczącym Zarządu Regionu Małopolskiego Wojciechem Grzeszkiem z członkami prezydium Anną Skólską, Adamem Lach i Adamem Gliksmanem , oraz koledzy z MOZ NSZZ "Solidarność" Grupa Azoty ZA Puławy przewodniczący Piotr Śliwa i jego zastępca Michał Świderski. Uroczyste Walne Zebranie otworzył przewodniczący Tadeusz Szumlański, który poprosił o modlitwę w intencji zmarłych członków związku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Na szczególną uwagę zasługiwały wystąpienia Tadeusza Majchrowicza, który przypomniał, że "Solidarność" była, jest i będzie zawsze jedna wciąż ta sama i że jej przesłanie należy pielęgnować. Nie dajmy sobie wmówić, że związek ma się zajmować tylko sprawami socjalnymi, a nie polityką. Wszystkie sprawy ludzkie to polityka. Jeżeli my nie zajmiemy się polityką to polityka zajmie się nami - powiedział. Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego w swoim wystąpieniu przypomniał  lata wieloletniej współpracy z Andrzejem Sikorą w tworzeniu struktur związkowych w Regionie Małopolskim. Osobistymi wspomnieniami podzielił się Andrzej Sikora, który prze 34 lata pełnił funkcję przewodniczącego zakładowej "Solidarności". Mówił o początku działalności, wspomniał o roli i dokonaniach związku na przestrzeni lat. Wymienił tylko niektóre min: zmianę nazwy  Zakładów Azotowych i usunięcie haniebnego pomnika Feliksa Dzierżyńskiego sprzed bramy głównej, zmiany nazw ulic, uniemożliwienie komercjalizacji firmy tak by nie uległa wyprzedaży, wykonanie na mościckim cmentarzu krzyża i nekropolii poświęconej żołnierzom Armii Krajowej i ciągłą dbałość o sprawy pracownicze. Głos zabrał również duszpasterz Ludzi Pracy ks. prałat Stanisław Dutka, który wspomniał o dziedzictwie "Solidarności", która wyrosła z wiary i pielęgnacji wartości, które nieustannie głosił kościół. Wspomniał patrona "Solidarności" księdza Jerzego Popiełuszkę, którego relikwie wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i repliką krzyża nowohuckiego nawiedzą nasze parafie, najpierw w Mościcach, później w parafii Karoliny Kózka. Prosił członków związku o liczny udział w tych uroczystościach. Na zakończenie uroczystości zasłużeni działacze związku zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami i medalami. Działacze związkowi z tamtych lat: Andrzej Sikora, Józef Boryczko, Stefan Sakłak, Antoni Lis, Eugeniusz Bednarczyk, Jerzy Wróbel, Józef Syrek, Alojzy Gwizdała, Stanisław Ligęza, Stanisław Mróz, Maria Zaranek, Jerzy Tabiś, Adam Bednarz, uhonorowani zostali przepięknymi statuetkami krzyży gdańskich obok których fruwają tarnowskie jaskółki.  Wśród wyróżnionych znaleźli się także Henryk Konieczny, Józef Ogorzelec i aktualny przewodniczący związku w Grupie Azoty S.A. Medalem zasłużony dla Solidarności Grupy Azoty uhonorowany został także duszpasterz Ludzi Pracy ks. Stanisław Dutka. Wszyscy wyróżnieni otrzymali również replikę pamiątkowej tablicy.

Na zakończenie uroczystego Walnego Zebrania Delegatów przewodniczący wzniósł toast za pomyślność związku, życząc kolejnych wspaniałych rocznic , oraz sukcesów w pracy na rzecz swoich członków i wszystkich pracowników.

 

 

"Wspomnienie"

Czterdzieści lat a my wciąż razem,

Już posiwiały nasze głowy,

I tylko sierpień naszych marzeń,

Nie taki całkiem kolorowy.

 

My zmieniliśmy bieg historii,

Kruszyli mury gięli kraty,

A dzisiaj inni chodzą w glorii,

Ja pod pomnikiem składam kwiaty.

 

Na grobach dawnych bohaterów,

Co jeszcze ciągle są wyklęci,

I tylko Herbert przypomina,

Idź drogą cierni i pamięci.

 

I szliśmy długo i wytrwale,

Weszliśmy w trzecie tysiąclecie,

I tylko w sercu ból i żale,

Bo kłamstwo znowu prawdę gniecie.

 

Wyrywam kartki z kalendarza,

Wielu z nas przygniótł głaz grobowy,

Czy wrócisz Sierpniu naszych marzeń,

Znowu jak wtedy kolorowy?

 

Lecz "Solidarność" trwa - nie zginie,

Bo w sercach naszych ma fundament,

Niech w każdym domu i rodzinie,

Pielęgnujemy jej testament'

autor: Alojzy Gwizdała

Tarnów. wrzesień 2020 w 40 - tą rocznicę powstania NSZZ "Solidarność"

 

Instytut Dziedzictwa Solidarności zaprasza na wyjątkową wystawę

Joanna Lewandowska z IDS - autor wystawy "Człowiek rodzi się i żyje wolny", podczas prezentacji w Sali BHP fot. M.Lewandowski

Wystawa na 40-lecie powstania Związku miała być plenerowa. Miała stanąć w czterech miastach, gdzie w sierpniu i wrześniu 1980 roku podpisano porozumienia, dzięki którym powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, oraz w Warszawie. Pandemia zweryfikowała te plany. Wystawa jest wirtualna i od wczoraj dostępna na specjalnie do tego stworzonej stronie internetowej.

Zapraszamy do oglądania wystawy „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” - pierwszego przedsięwzięcia zrealizowanego przez nowo powołany Instytut Dziedzictwa Solidarności.

Zmarł ks. dr hab. Michał Bednarz

Ksiądz prałat dr hab. Michał Bednarz zmarł 29 sierpnia 2020 roku. Miał 81 lat.

http://www.solidarnosc.krakow.pl/sites/default/files/ks.%20bednarz2.jpg

Był emerytowanym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jako wikariusz pracował w parafii Łącko – od 31 lipca 1963 roku do 31 lipca 1964 roku. Ponadto sprawował obowiązki referenta duszpasterstwa inteligencji, sędziego prosynodalnego, diecezjalnego duszpasterza pracowników służby zdrowia, delegata Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej, asystenta kościelnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, duszpasterza podziemnej „Solidarności” i opiekuna osób internowanych podczas stanu wojennego, przewodniczącego Komisji do spraw Apostolstwa Świeckich IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, redaktora „Tarnowskich Studiów Teologicznych”, członka Rady Programowej Diecezjalnego Radia „Dobra Nowina”, członka Komisji Teologicznej w procesie kanonizacyjnym Sługi Bożej Stefanii Łąckiej. 

Msza święta w jego intencji będzie celebrowana w bazylice katedralnej w Tarnowie we wtorek (1 września) o godz. 16. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Skrzyszowie koło Tarnowa w środę (2 września) o godz. 14.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał 20 grudnia 1980 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. 8 listopada 1992 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W styczniu tego roku za wsparcie, jakiego udzielał w stanie wojennym działaczom tarnowskiego podziemia antykomunistycznego, samorząd powiatu tarnowskiego uhonorował go medalem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Nazwali mnie Solidarność. Narodziłam się w Polsce, w 1980 roku" - poruszający spot IPN

Dziś rano odbyła się premiera najnowszego spotu Instytutu Pamięci Narodowej poświęconego "Solidarności".

Wracamy do korzeni, powracamy do idei.
Bohaterem spotu Instytutu Pamięci Narodowej jest społeczność zbiorowa, Polacy którzy w latach 80. powiedzieli systemowi: „NIE”. Zwykli ludzie przeciwstawili się komunistycznemu kolosowi.
Udało się, bo byliśmy razem.
Narodziła się w Polsce, w 1980 roku
- informuje IPN.

Film dostępny jest w dwóch językach - polskim i angielskim. Poniżej prezentujemy polską wersję.

"Nazwali mnie Solidarność. Narodziłam się w Polsce, w 1980 roku"

 

Bony na wakacje! Już czekają!

Uprzejmie informujemy, że do Regionu Małopolskiego dotarły dzisiaj bony wakacyjne, przygotowane przez spółkę DOMS dla wszystkich członków NSZZ Solidarność. Zgodnie z obietnicą można je odebrać od dzisiaj w Krakowie na Placu Szczepańskim 5, a w najbliższych dniach w biurach ZR w całym Regionie.

 

Przypominamy, że firma DOMS oferuję dla naszych członków bony o wartości 200 zł na nocleg i wyżywienie w hotelach:

 • Ośrodek Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem
 • Ośrodek ZIEMOWIT w Jarnołtówku 
 • Ośrodek Savoy w Spale 
 • Ośrodek Hyrny w Zakopanem 

Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim POŚCIE

Odbiór bonów dla członków Solidarności z komisji krakowskiej odbywa się w dziale kontaktów z zakładami pracy ZRM, Plac Szczepański 5, pokój 405, nr tel. 12 428 76 69.

Odbiór bonów dla członków NSZZ Solidarności z organizacji z terenu działania biur i oddziałów ZRM odbywać się będzie w biurach ZR w całej Małopolsce.

Uprawnionymi do odbioru są przewodniczący organizacji związkowych lub upoważnione przez nich osoby. Każda organizacja otrzymuje liczbę bonów zgodnie z informacją przekazaną w ankiecie informacyjnej komisji zakładowej.

Prosimy o dostarczenie aktualnych ankiet w momencie odbioru bonów. Ankiety do pobrania znajdują się TUTAJ

 

Zarząd Regionu Małopolskiej "Solidarności"

 • Walczymy o niemedycznych pracowników służby zdrowia

  14 kwietnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia na temat sytuacji pracowników niemedycznych w czasie pandemii. Oczywiście głównym przesłaniem była kwestia do dziś nie uregulowana tzw. dodatek covidowy. Wszyscy posłowie zabierający głos w dyskusji, ponad podziałami politycznymi, zgodzili się, iż takie decyzje ministra zdrowia są wysoce niesprawiedliwe. Solidarność wciąż walczy o niemedycznych pracowników służby zdrowia.

  czytaj dalej

 • Nowy Sącz – skuteczne protesty „Solidarności” MPK

  Jak informowaliśmy w marcu br. Rada Miasta Nowego Sącza głosami Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość - „Wybieram Nowy Sącz” podczas przyjmowania Uchwały budżetowej na rok 2021 zmniejszyła dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego o 4,1 mln zł. Pieniądze te należały się Spółce MPK za wprowadzone ulgi na przejazdy autobusowe dla mieszkańców Nowego Sącza. Rodziło to realne zagrożenie nie tylko wstrzymania inwestycji, ale również zamrożenia płac pracownikom oraz zwolnienia kierowców, a tym samym ograniczenia ilości linii autobusowych.

  czytaj dalej

 • „Solidarność” okiem dzieci i młodzieży

  Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność” zapraszają do udziału w kreatywnych konkursach przygotowanych w ramach piątej edycji projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”.Uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w placówkach szkolnych do 20 kwietnia 2021 r.

  czytaj dalej

NSZZ Solidarność - NSZZ Solidarność - Kraj

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największy w Polsce związek zawodowy. Razem z nami możesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz. Przyłącz się do nas!
 • Sąd Najwyższy o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków pracowniczych

  Najbardziej dotkliwym sposobem zakończenia stosunku pracy jest skorzystanie z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdyż wówczas skutek w postaci utraty pracy następuje natychmiast. Co więcej, szczególne znaczenie ma pod tym względem podjęcie takiego działania z winy pracownika, na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, kiedy to zwolnienie jest karą za szczególnie naganne zachowanie się

  ...
 • Gwarancje zatrudnienia w kopalniach będą zapisane w ustawie!

  Gwarancje zatrudnienia w kopalniach do emerytury będą zapisane w nowej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, łącznie z całym systemem osłon socjalnych – poinformował po wtorkowych rozmowach ze stroną rządową na temat umowy społecznej dla górnictwa szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

  Sposób zapisania gwarancji zatrudnienia do emerytury dla górników

  ...
 • Zasiłek opiekuńczy na czas pandemii

  W audycji „Głos Pracownika” mówiono o świadczeniach na dziecko w związku z obostrzeniami covidowymi. Kto może się o nie ubiegać, a komu one nie przysługują? Wyjaśniała to Anna Lewandowska z kancelarii prawnej Natalii Zielmachowicz.

  – Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany rodzicom dzieci do lat ośmiu. Jego warunkiem jest to, by rodzice sprawowali osobistą opiekę nad dzieckiem,

  ...