Zgodnie z przyjętą Uchwałą Komisji Przedsiębiorstwa obowiązującą od dnia 01 lutego 2021 roku wysokość zasiłków statutowych wynosi:

Zgon członka związku – 2000 zł

Zgon współmałżonka – 1500 zł

Zgon dziecka – 500 zł

Zgon członka rodziny – rodzice/teściowie – 500 zł

Urodzenie dziecka (również martwo urodzone) – 1200 zł

Odejście na emeryturę/świadczenie/rentę – 500 zł

Odwiedziny chorego członka związku – 50 zł

Zgon członka związku /KEiR/ - 1000 zł

Zgon współmałżonka /KEiR/ - 500 zł

 

W przypadkach losowych istnieje możliwość otrzymania pomocy finansowej w postaci zapomogi.

Wysokość zapomogi zależy od danej sytuacji.