Zgon członka związku – 2000 zł

Zgon współmałżonka – 1500 zł

Zgon dziecka – 500 zł

Zgon członka rodziny – rodzice/teściowie – 300 zł

Urodzenie dziecka (również martwo urodzone) – 1200 zł

Odejście na emeryturę/świadczenie/rentę – 300 zł

Odwiedziny chorego członka związku – 50 zł

Zgon członka związku /KEiR/ - 1000 zł

Zgon współmałżonka /KEiR/ - 500 zł