Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” działa w strukturze międzyzakładowej, zgodnie ze statutem, jako Międzyzakładowa Organizacja Związkowa. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Delegatów na którym wybierany jest Przewodniczący, Komisja Przedsiębiorstwa, Komisja Rewizyjna a także Delegaci na WZD Regionu Małopolska, Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego 

Jako Międzyzakładowa Organizacja Związkowa oprócz pracowników Grupy Azoty S.A. zrzeszamy też członków Spółek zależnych oraz innych firm. W skład MOZ działającej pod nazwą Komisja Przedsiębiorstwa NSZZ "Solidarność" w Grupie Azoty S.A wchodzą n/w Komisje Oddziałowe i Zakładowe: 

 1. Komisja Oddziałowa Centrum Strategiczne
 2. Komisja Oddziałowa Segment Biznesowy Tworzyw
 3. Komisja Oddziałowa Jednostka Biznesowa Nawozy
 4. Komisja Oddziałowa Departamentu Korporacyjnego Techniki i Energii
 5. Komisja Oddziałowa Centrum Badań i Analiz
 6. Komisja Oddziałowa Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju
 7. Komisja Emerytów i Rencistów
 8. Komisja Zakładowa Grupa Azoty Koltar Sp z o.o.
 9. Komisja Zakładowa Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o.
 10. Komisja Zakładowa Grupa Azoty PKCH Sp. z o.o.
 11. Komisja Zakładowa Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o.
 12. Komisja Zakładowa Grupa Azoty JRCH Sp. z o.o.
 13. Komisja Zakładowa Grupa Azoty "Compounding" Sp. z o.o.
 14. Komisja Zakładowa Spółki  Autozat Sp. z o.o.
 15. Komisja Zakładowa Spółki ELZAT Sp. z o.o.
 16. Komisja Zakładowa Spółki ZWRI
 17. Komisja Zakładowa TOSiR Tarnów
 18. Komisja Zakładowa Spółdzielni Mieszkaniowej " Mościce"
 19. Komisja Zakładowa SKOK Kwiatkowskiego