Przewodniczący Komisji Przedsiębiorstwa

Szumlański Tadeusz

Członkowie Prezydium

 • Ogorzelec Józef – Z – ca Przewodniczącego
 • Jasiński Artur – sekretarz
 • Pasiowiec Paweł – skarbnik
 • Bednarczyk Rafał    
 • Kabat Wiesław
 • Konieczny Henryk
 • Kordela Stanisław
 • Krasoń Jan

Członkowie Komisji Przedsiębiorstwa

 • Barczak Władysław
 • Bednarczyk Rafał
 • Boryczka Artur
 • Fikas Agata
 • Fudalej Janusz
 • Gawełczyk Jacek
 • Gdowski Grzegorz
 • Jasiński Artur
 • Kabat Wiesław
 • Konieczny Henryk
 • Kordela Stanisław
 • Kotasiński Stanisław
 • Kotnisz Jarosław
 • Krasoń Jan
 • Łabno Andrzej
 • Łośko Jan
 • Michalski Adam
 • Miśtak Jan
 • Ogorzelec Józef
 • Ogorzelec Małgorzata
 • Pasiowiec Paweł
 • Pękala Jacek
 • Pochroń Grzegorz
 • Sutor Przemysław
 • Szarkowicz Bogdan
 • Węgrzyn Piotr
 • Witek Bogdan
 • Żurek Dariusz

Komisja rewizyjna

 • Miśtak Kazimierz – przewodniczący
 • Bogacz Kazimierz – Z – ca Przewodniczącego
 • Kabat Marek
 • Kluza Andrzej
 • Wróbel Jerzy

Delegaci na WZD Regionu Małopolska

 • Jasiński Artur
 • Kordela Stanisław
 • Ogorzelec Józef - delegat na KZD, członek RKR
 • Szumlański Tadeusz - delegat na KZD , członek KK, członek ZRM

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego

 • Jasiński Artur
 • Kabat Wiesław
 • Pasiowiec Paweł
 • Ogorzelec Józef
 • Szumlański Tadeusz