Przewodniczący Komisji Przedsiębiorstwa

Jasiński Artur

Członkowie Prezydium

 • Gawron Paweł           – z-ca Przewodniczącego
 • Kordela Stanisław      – sekretarz
 • Pasiowiec Paweł        – skarbnik
 • Bednarczyk Rafał 
 • Kabat Wiesław
 • Krasoń Jan
 • Prosowicz Dawid
 • Szarkowicz Bogdan
 • Wardzała Andrzej
 • Żurek Dariusz

Członkowie Komisji Przedsiębiorstwa

 • Bednarczyk Rafał
 • Fudalej Janusz
 • Gala Krystyna
 • Gawełczyk Jacek
 • Gawron Paweł
 • Kabat Wiesław
 • Kania Łukasz
 • Kloch Radosław
 • Knapik Jarosław
 • Konieczny Henryk
 • Kordela Stanisław
 • Kotnisz Jarosław
 • Krasoń Jan
 • Kwapień Anna
 • Łabno Andrzej
 • Łośko Jan
 • Ogorzelec Mateusz
 • Pasiowiec Paweł
 • Pękala Jacek
 • Pitaś Marek
 • Prosowicz Dawid
 • Radomska Katarzyna
 • Sutor Przemysław
 • Szarkowicz Bogdan
 • Szumlański Tadeusz
 • Wardzała Andrzej
 • Witek Bogdan
 • Żurek Dariusz

Komisja rewizyjna

 • Ogorzelec Józef      – przewodniczący
 • Grabowski Marek
 • Miśtak Kazimierz
 • Podsiadło Janusz
 • Sacha Łukasz

Delegaci na WZD Regionu Małopolska

 • Gawron Paweł
 • Jasiński Artur
 • Kabat Wiesław
 • Szarkowicz Bogdan
 • Szumlański Tadeusz

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego

 • Jasiński Artur
 • Kabat Wiesław
 • Pasiowiec Paweł
 • Ogorzelec Józef
 • Szumlański Tadeusz